Nu lanserar StjärnaFyrkant sin nya grafiska profil och logotyp. Företagets rebranding och kommunikationsstrategi är en del i bolagets storsatsning för framtiden.

StjärnaFyrkant är Sveriges mest snabbväxande kedja för kommunikationsbaserade telefoni- IT-tjänster. Idag finns det sammanlagt 14 butiker runt om i landet, och fler väntas öppna inom kort. I takt med att bolaget växer tar StjärnaFyrkant nu ett helhetsgrepp kring sitt varumärke och sin kommunikation.

Telekombranschen är föränderlig och vi kände att vår tidigare visuella identitet inte riktigt stämde överens med det vi står för och erbjuder idag: moderna och användarvänliga kommunikationslösningar för företag. Därför inledde vi ett samarbete med webb- och designbyrån Great Agency, som hjälpte oss med vår rebranding, säger StjärnaFyrkants VD Liza Biehl.

Sedan starten 1996 har bolaget uppdaterat sin logotyp två gånger. StjärnaFyrkants affärsidé är väl förankrad hos franchisetagare såväl som hos kunder och varumärket bär på en historia som det finns ett värde i att behålla. Därför har man i arbetet med rebrandingen utgått från tidigare profilfärger och symboler i logotypen, men fräschat upp och förnyat uttrycket.

Den tidigare logotypen hade två kvadrater, en med en stjärna och en med en fyrkant, som symboliserade knappar i en knappsats som från början stod för tjänster. Den nya logotypen är innehåller symbolerna # och * samt en pratbubbla, vilket illustrerar att vi arbetar med kommunikation, säger Liza Biehl.

Rebrandingen är en del i StjärnaFyrkants kommunikationsstrategi, där den nya taglinen ”Jobba smidigt & säkert. På dina villkor.” också har tagits fram. Taglinen rimmar väl med bolagets målsättning om att erbjuda smidiga och framförallt säkra kommunikationslösningar som ökar företags effektivitet.

Efter lanseringen av vår visuella identitet kommer vi att arbeta vidare med att ta fram ett nytt koncept för våra företagsbutiker, som går i linje med vår nya profil. Detta kommer synas bl a i våra kommande storstadsetableringar, säger Liza Biehl.


För mer information, kontakta
Liza Biehl
VD StjärnaFyrkant Sverige AB
Tel 070 – 591 30 03
E-post liza.biehl@stjarnafyrkant.se

Meny