StjärnaFyrkant förstärker upp sin närvaro hos åkeribranschen som följd av nyligen tecknat avtal med Sveriges Åkeriföretag.

I vår satsning att fortsätta växa genom att erbjuda olika kommunikationslösningar till bl.a. åkerier, så förstärker nu StjärnaFyrkant sitt huvudkontor med en ansvarig inom området Transport.

Vi välkomnar därmed Jenny Augustsson som ny branschansvarig för Transport samt med försäljningsansvar för StjärnaFyrkants avtal med Sveriges Åkeriföretag.

Jenny Augustsson kommer närmast från Vägjobb Sverige AB där hon arbetat som säljare inom trafikanordningar, men har även tidigare arbetat inom StjärnaFyrkant, men då som storkundsäljare. Välkommen tillbaka Jenny!

Hennes roll blir att driva försäljningen centralt och lokalt tillsammans med våra franchise butiker runt om i landet, med fokus på Transportbranschen och inte minst på medlemsföretagen inom Sveriges Åkeriföretag.

 

”Genom denna förstärkning så stärker vi vårt samarbete med Sveriges Åkeriföretag och får möjlighet att tillsammans med alla våra butiker nå ut med full kraft till Sveriges åkerier, säger Liza Biehl VD StjärnaFyrkant Sverige”

 

”Det är med stor glädje jag återvänder till StjärnaFyrkant. Jag ser fram emot att utveckla samarbetet med Sveriges Åkeriföretag och hela åkeribranschen tillsammans med butikerna runt om i landet, säger Jenny Augustsson.”

 

 

För mer information, kontakta:

 

Jenny Augustsson
Branschansvarig Transport, StjärnaFyrkant
Tel: 0724-01 44 44
E-post: jenny.augustsson@stjarnafyrkant.se

Liza Biehl
VD StjärnaFyrkant Sverige AB
Tel: 070-591 30 03
E-post: liza.biehl@stjarnafyrkant.se

 

Meny