Trygg kundkontakt

Det handlar om kvalitet
och omsorg för våra kunder

StjärnaFyrkant Sverige AB är sedan 2017 fullvärdiga medlemmar i branschföreningen Kontakta, vilket vi är både glada och stolta över. Kontakta är en intresse- och branschförening för företag som arbetar direkt eller indirekt med kundservice och telefonförsäljning och ställer höga kvalitetskrav på de medlemmar som verkar inom föreningen. Att bli fullvärdig medlem i Kontakta kräver att man som företag under 18 månaders tid har verkar som ”Aspirantmedlem” för att under tiden visa på den kvalitet och omsorg vi visar våra kunder i vår försäljning. När vi nu för sjätte året i följd erhåller denna utmärkelse är det ett extra bra bevis och kvitto från kunderna att vi lever som vi lär, att vara ”Kundens Kunnige Kompis”.

Utmärkelsen från Kontakta skall vi utveckla och förvalta väl.

Tack för förtroendet!

Kvalitetsmärkningen omfattar:

  • Efterlevnad av Kontaktas stadgar och affärsetiska riktlinjer
  • Efterlevnad av svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet
  • Schyssta villkor för personal i form av kollektivavtal eller motsvarande pensions- och försäkringsskydd
  • God arbetsmiljö
  • För de fall kundklagomål uppstår ska dessa ärenden hanteras på ett professionellt sätt och kunden/konsumenten ska känna att den erhållit ett bra bemötande. Kundklagomål, dess antal och art, följs årligen upp av Kontakta.
  • Minst en person i ledande befattning ska ha genomgått Kontaktas introduktionsutbildning
  • Den årliga självdeklarationen ska vara inlämnad.

Syftet med utmärkelsen Trygg Kundkontakt är att visa att kvalitet gör skillnad och att seriösa bolag är värda att lyfta fram. Kundservice och telefonförsäljning är viktigt för svenskt näringsliv och konsumentmarknad ur många perspektiv och genom att belysa seriositet önskar Kontakta att myndigheter och beslutsfattare ska värna om dessa verksamheter.

Meny