StjärnaFyrkant – Ny ramavalsleverantör till Rakel  

 Avtalet omfattar allt från Rakelterminaler, operatörsutrusning, positioneringssystem till inomhustäckning, fordonsmontering och servicetjänster.

“Detta avtal gör StjärnaFyrkant till det lokala valet där vi kan agera snabb, flexibel och som märkesoberoende partner åt Sveriges Rakelanvändare. Vår expertis inom service och fordonsmonteringstjänster gör att vi kan vara kundens helhetsleverantör”, säger Liza Biehl, VD StjärnaFyrkant Sverige AB.

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet har 2017-09-06 tecknat ramavtal med StjärnaFyrkant Sverige AB (en av totalt fyra leverantörer). Ramavtalet gäller Rakelutrustning som produkt och tjänst och är rikstäckande. Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning.

 För mer information: www.stjarnafyrkant.se/rakel

 

Kontaktperson StjärnaFyrkant:

Liza Biehl, VD StjärnaFyrkant Sverige AB

liza.biehl@stjarnafyrkant.se

Tel: 010-40 50 673

Om Rakel:

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 500 organisationer.

 Om StjärnaFyrkant:

StjärnaFyrkant är en franchise-kedja med butiker runt om i Sverige med 20 års erfarenhet inom företagskommunikation inom bland annat: mobiltelefoni, fordons-IT, komradio, installation och service.

 

Meny