TRYGG KUNDKONTAKT

StjärnaFyrkant Sverige AB är sedan 2017 fullvärdiga medlemmar i branschföreningen Kontakta, vilket vi är både glada och stolta över. Kontakta är en intresse- och branschförening för företag som arbetar direkt eller indirekt med kundservice och telefonförsäljning och ställer höga kvalitetskrav på de medlemmar som verkar inom föreningen. Att bli fullvärdig medlem i Kontakta kräver att man som företag under 18 månaders tid har verkar som ”Aspirantmedlem” för att under tiden visa på den kvalitet och omsorg vi visar våra kunder i vår försäljning. När vi nu för fjärde året i följd erhåller denna utmärkelse är det ett extra bra bevis och kvitto från kunderna att vi lever som vi lär, att vara ”Kundens Kunnige Kompis”.

Utmärkelsen från Kontakta skall vi utveckla och förvalta väl.

Tack för förtroendet!

Meny