RAKEL

StjärnaFyrkant Sverige – Rakelpartner till MSB

StjärnaFyrkant installerar och levererar produkter och tjänster anpassade för Rakelnätet och är godkänd Rakelpartner till MSB. Vi är en märkesoberoende kedja som har försäljning, service, installation och fordonsmontering runt om i landet. 

Vårt sortiment innehåller utöver mobiltelefoner, fordonsdatorer, alkolås, körjournaler det mesta inom Rakel: Rakelterminaler, tillbehör, dispatcher, operatörsutrustning, modem, monteringsutrustning, tillbehör, telematiklösningar, personsökare, trygghetslarm, antenner och inomhustäckning.  

Vi erbjuder även utbildningar inom Rakel, både generell kunskap om Rakelnätet och dess funktioner, men även användarutbildningar ute hos er eller Online.  


Kontaktuppgifter

Tel 010-40 50 660
E-post info@stjarnafyrkant.se

Ramavtal

StjärnaFyrkant Sverige AB är utvald som en Ramavtalsleverantör genom Statens inköpscentral av Rakelprodukter och tjänster. Upphandlingen genomfördes av Kammarkollegiet och avtalet gäller 2021-10-01 – 2025-09-30

Produktområden:
 • Rakelterminaler 
 • Dispatcherutrustning
 • Operatörsutrustning
 • Modem
 • Programmeringsutrustning
 • Programvaror
 • Monteringsutrustning
 • Tillbehör till Rakelprodukter
 • Telematiklösningar
 • Personsökare
 • Antenner
 • Inomhustäckning
 • Övrig hårdvara för Rakelprodukter
Tjänsteområden:
 •  Konsulttjänster 
 • Anpassning 
 • Destruktion
 • Dokumentation
 • Driftsättning
 • Felrättning
 • Informationssäkerhet
 • Kundanpassad inköpsfunktion
 • Lagerhållning
 • Leverans
 • Montering
 • Service
 • Support
 • Underhåll
 • Utbildning
 • Utökningar och uppgraderingar
Kontaktperson:

Magnus Arnberg
tfn: 010-4050672

Avtalsnummer:
23.3-12398-20:004

Meny