Miljö

Miljöpolicy

StjärnaFyrkant skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från fastställda lagar, kundens krav och företagets egna resurser och möjlighet samt förutsättningar arbeta för att:

  • Alltid arbeta för att minska miljöbelastningen
  • Vid varje tillfälle där möjlighet ges, informera om vår miljöpolicy och vårt miljöarbete.
  • Alltid se till miljömässiga konsekvenser förutom ekonomiska.
  • Använda leverantörer med en acceptabel miljöstandard.
  • Alltid arbeta för att förebygga och minska föroreningar, utsläpp och buller samt annan negativ miljöpåverkan.

StjärnaFyrkant skall ständigt arbeta för att förbättra miljöarbetet på företaget.

Certifikat nr SE556223 – 2198
(Öppnas i nytt fönster/flik)

 

StjärnaFyrkant Svenska AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Meny