Telia Sense -palvelusta

1 YLEISTÄ

Telia Sense autollesi on tilauspalvelu, jossa auto voidaan yhdistää internetiin ("Palvelu"). Palvelu tarjoaa pääsyn auton tilatoimintoihin sekä wifi-hotspotin Internet-surffausta varten. Ajoittain kolmannen osapuolen palveluita voidaan myös allekirjoittaa tekemällä sopimuksia Telian yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jäljempänä käyttäjiä, jotka tekevät tämän sopimuksen Palvelusta, kutsutaan "Käyttäjiksi". Henkilöautoa tai kevyttä kuorma-autoa (N1), joka voidaan yhdistää palveluun, kutsutaan yhdessä "Autoksi" ja Palveluun liitetyn auton kuljettajaa "Kuljettajaksi".

Kuluttajille on lisätietoa Palvelusta, katso www.telia.se/teliasense

Yritysasiakkaiden osalta saat lisätietoja Palvelusta katsomalla www.telia.se/teliasense

2 TELIAN PALVELUN TARJOAMINEN

Palvelun käyttö edellyttää, että Telia Sense -laitteisto ("Laitteisto") on yhdistettävä Autoon ja Telia Senseen autosovellustasi varten ("Sovellus"), joka ladataan matkapuhelimeen ("Mobiililaite"). Jos haluat nähdä, mitkä mobiililaitteet toimivat Palvelun kanssa, katso www.telia.se/teliasense.

Autossa on oltava diagnostiikkaportti, OBDII. Palvelu toimii automalleissa vuodelta 2001 tai uudemmissa bensiiniautoissa ja 2004 tai uudemmissa dieselautoissa. Joitakin poikkeamia voi kuitenkin esiintyä. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat auton merkistä, mallista, vuosimallista jne. Jos haluat nähdä, mitä ominaisuuksia tietyssä automallissa tuetaan, katso www.telia.se/teliasense. Palvelu koskee Ruotsissa rekisteröityjä Autoja, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain Palveluun rekisteröidyssä Autossa. Telia Sense -palvelu ja Palvelun Wi-Fi-yhteyspiste toimivat EU:ssa/ETA:ssa. Lisätietoja siitä, missä Palvelua voi käyttää, on kohdassa www.telia.se/teliasense. Telian verkon rakenteen tai teknisten rajoitusten vuoksi Palvelua ei voi käyttää kaikkialla.

Sekä Laitteisto että Mobiililaite, johon Sovellus on asennettu, edellyttävät Internet-yhteyttä Palvelun toimivuutta varten. Palvelu sisältää tietoja Laitteistosta, Wi-Fi-surffauksesta ja autoviestinnästä. Käyttäjä on vastuussa Internet-yhteydestä, mukaan lukien Internet-maksut ja dataliikennemaksut, joita vaaditaan Mobiililaitteelta, jolla Sovellusta käytetään. Lisäksi GPS-kattavuutta tarvitaan paikannusta koskeviin tietoihin.

3 PALVELUN KÄYTTÖ

Käyttäjä ymmärtää, että Palvelu sisältää toimintoja, jotka mahdollistavat pääsyn Palveluun yhdistetyn Auton toimintoihin ja tietoihin. Telialla ei ole mitään velvollisuuksia tai vastuuta siitä, miten Käyttäjä käyttää näitä toimintoja ja tietoja. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Palveluun liitetyn Auton Kuljettajalle, että Auto on yhteydessä Palveluun, ja selvittämään asian merkityksen.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus solmia tämä Sopimus Palvelusta, asentaa Palvelu kyseiseen Autoon ja että Laitteiston asennus ei ole Auton määräysten vastaista. Käyttäjän tulee varmistaa, että Kuljettaja tarkistaa aina ennen matkaa, että Laitteisto on asennettu oikein eikä se ole päätynyt pois paikaltaan, esimerkiksi auton tärinän vuoksi tai vastaavasta syystä.

Käyttäjän on noudatettava, ja hänen vastuullaan on muistuttaa Kuljettajia siitä, että heidän on noudatettava kaikkia lakeja ja liikennesääntöjä. Käyttäjä ymmärtää ja varmistaa, että Kuljettaja ymmärtää, että Palvelua ei saa käyttää millään tavalla lakien ja liikennesääntöjen vastaisesti.

4 YHTEISTYÖKUMPPANIT

Sovelluksessa luetellaan Telian yhteistyökumppanit ("Yhteistyökumppanit"), joiden kanssa Käyttäjille voidaan ajoittain tarjota sopimuksia. Yhteistyökumppanin tarjoamaa kumppanipalvelua koskevat Sopimukset tehdään suoraan Käyttäjien ja Yhteistyökumppaneiden välillä, eikä Telia ole missään tapauksessa vastuussa Kumppanipalvelusta tai sen toiminnoista, sisällöstä jne.

5 MAKSAMINEN

Kun Käyttäjä rekisteröityy ja aktivoi Palvelun, Käyttäjä sitoutuu maksamaan Palvelusta jatkuvasti kulloinkin voimassa olevat maksut. Maksu veloitetaan kuukausittain etukäteen. Ensimmäinen veloitus tehdään Palvelun aktivointipäivänä ja sen jälkeen kuukausittain samana kalenteripäivänä joka kuukausi, kunnes Käyttäjä lopettaa Palvelun. Mikäli maksua ei veloiteta samana kalenteripäivänä tiettynä kuukautena, esimerkiksi jos kyseistä kalenteripäivää ei ole kyseisenä kuukautena, maksu peritään edellisenä kalenteripäivänä.

Telia Sense -paketteja koskevan sopimuksen tehneille kuluttajille palvelun käytön jatkamista koskevan maksun ensimmäinen veloitus tapahtuu Telia Sense -paketteja koskevan sopimuksen sopimuskauden päättymistä seuraavana päivänä ja sen jälkeen kuukausittain samana kalenteripäivänä joka kuukausi, kunnes Käyttäjä irtisanoo Palvelun. Mikäli maksua ei voida veloittaa samana kalenteripäivänä tietyssä kuussa, esimerkiksi jos kyseistä kalenteripäivää ei ole kyseisenä kuukautena, maksu peritään edellisenä kalenteripäivänä.

Käyttäjä vastaa voimassa olevan maksutavan rekisteröinnistä ja siitä, että Palvelun kustannusten veloittamiseen on katetta. Mikäli maksua ei voida periä, Telialla on oikeus sulkea Palvelu.

6 SUOSTUMUS

Sen lisäksi, mitä Telian yleisten kuluttajapalveluiden ehtojen kohdassa 12 todetaan, kuluttajakäyttäjiin sovelletaan seuraavia asioita.

Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että Palvelun käytön yhteydessä kerätään ja käsitellään myös seuraavia henkilötietoja:

I) tiedot Palveluun liitettävän Auton rekisterinumerosta ja

II) Ruotsin liikenneviraston ajoneuvotiedot, jotta Auto voidaan yhdistää Palveluun.

Yritysasiakkaita käyttävien Käyttäjien osalta Telian yhtiöille suunnattuja sähköisiä viestintäpalveluja koskevien yleisten käyttöehtojen kohtaa 9 sovelletaan Telian henkilötietojen käsittelyyn.

Kun laitteisto on asennettu Autoon, se tarjoaa auton tilatietoja, kuten GPS-tietoja, ajoneuvon tietoja, bensiinitason jne., ("Tiedot"). Jos Palvelua ei kuitenkaan ole aktivoitu, nämä Tiedot poistetaan välittömästi. Palvelun aktivointipäivästä alkaen Käyttäjä voi poistaa Laitteiston asennuksen milloin tahansa, jos Käyttäjä ei halua, että Tietoja käsitellään.

7 PALVELUN LOPETTAMINEN JA SULKEMINEN

Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun milloin tahansa valitsemalla Sovelluksesta "Lopeta". Telia ei palauta mitään maksua jäljellä olevalta ajalta. Palvelun päättyessä laitteisto poistetaan myös Autosta tietojen keräämisen keskeyttämiseksi. Tiedot, jotka syntyvät Palvelun sulkemispäivän jälkeen, poistetaan välittömästi.

Mikäli kohdassa 5 tarkoitettua maksua ei voida periä, Telialla on oikeus sulkea Palvelu. Palvelun sulkemisen yhteydessä Käyttäjän tietoja säilytetään kaksitoista (12) kuukautta. Jos Palvelu jatkuu tuona aikana, Käyttäjän aiemmat tiedot ovat saatavilla Palvelussa. Tiedot, jotka syntyvät Palvelun sulkemispäivän jälkeen, poistetaan välittömästi. Jos

Palvelu on ollut suljettuna yli kaksitoista (12) kuukautta, Palvelu lakkaa välittömästi ilman ennakkoilmoitusta.

Kun Palvelu päättyy, Käyttäjän tiedot poistetaan. Tämä ei päde siltä osin kuin Telia on lain mukaan velvollinen säilyttämään tällaisia tietoja.

8 YLEISET EHDOT

Kuluttajiin sovelletaan tässä sopimuksessa mainittujen lisäksi Telian yleisiä ja erityisiä palveluehtoja kuluttajille, katso www.telia.se/villkor

Yritysasiakkaisiin sovelletaan tässä sopimuksessa mainittujen lisäksi Telian yleisiä yritysviestintäpalveluiden käyttöehtoja, katso www.telia.se/villkor


Valikko