Från och med den 1 februari 2018 blev det förbjudet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon. Detta har skapat många frågor kring hur blåljus sektorn m fl ska hantera situationen.

Regeringen har nu utfärdat ett undantag från regeln när fordon används vid räddningstjänst och sjuktransport, vid tjänsteutövning av polis, viss personal vid Säkerhetspolisen samt vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare. Undantaget gäller även i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska och personal inom Kriminalvården eller i andra jämförliga fall.

Undantagen träder i kraft den 12 mars 2018 och gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

Kontakta oss på StjärnaFyrkant om ni vill få förslag på hur ni skulle kunna lösa kommunikationen i era fordon.

E-post: info@stjarnafyrkant.se
Telefon nr: 010-40 50 660 (Vardagar 08:00 – 17:00)

Källa: Regeringen.se

Meny