Malmö den 25 april 2017.

AddMobile, som är en av Sveriges ledande utvecklare av e-verktyg för bygg- och anläggningsbranschen, har tecknat återförsäljaravatal med StjärnaFyrkant.

Franchisekedjan StjärnaFyrkant finns idag på 12 orter i Sverige med profilerade butiker från Linköping till Luleå. Med en starkt förankrad och expansiv partner hoppas AddMobile nå fler kunder i hela Sverige.

AddMobile utvecklar och marknadsför e-verktyg för framförallt bygg- och anläggningsbranschen med den egna plattformen AddMobile Toolbox. Bland kunderna finns såväl stora bolag som Skanska, Peab, Erlandssons Bygg som små. Samarbetet med StjärnaFyrkant är bolagets första med en återförsäljare och omfattar den mobila plattformen AddMobile Toolbox där arbetsorder, elektronisk personalliggare, elektronisk körjournal och fordonslösningar ingår.

– Efterfrågan på mobila lösningar för bygg- och anläggningsbranschen är i stark tillväxt i hela Sverige. Genom samarbetet med StjärnaFyrkant hoppas vi kunna utvidga och växa vår kundkrets väsentligt, med betoning på de delar av landet där vi inte tidigare haft en naturlig ingång eller professionell partner, säger Lars Kandefelt, VD på AddMobile.

Franchisekedjan StjärnaFyrkant erbjuder produkter, tjänster, installation och service för kommunikationsbaserade och mobila tjänster. StjärnaFyrkant bildades 1996 och året därpå öppnade den första helprofilerade butiken i Sundsvall. Under drygt tjugo år har bolaget etablerat en stark position, framförallt i norra Sverige, och har idag 12 butiker från Linköping till Luleå. Kedjan fick nya ägare 2016 och StjärnaFyrkant är inne i en expansiv fas med nya butiksetableringar på gång.

– En del av StjärnaFyrkants framgång ligger i vårt starka produktsortiment. AddMobiles Toolbox har en logisk och enkel plattform som enkelt kan utökas med nya tjänster. Produkten är utvecklad med utgångspunkt från den miljö som våra kunder arbetar i och behöver inte anpassas på samma sätt som andra produkter. Kunden kan exempelvis börja med en elektronisk körjournal för att sedan utöka med arbetsorder. Kopplingen till ID06 är ett viktigt tillskott och en förstärkning av vårt erbjudande till våra bygg- och entreprenadskunder, säger Liza Biehl, VD på StjärnaFyrkant.

För mer information, kontakta:

Lars Kandefelt, VD på AddMobile, e-post: lars.kandefelt@addmobile.se, 040-10 65 01
Liza Biehl, VD på StjärnaFyrkant, e-post: liza.biehl@stjarnafyrkant.se, 0705-91 30 03

AddMobile är utvecklar och marknadsför e-verktyg och mobila lösningar för bygg- och anläggningsbranschen baserat på den egenutvecklade plattformen AddMobile Toolbox. I AddMobiles helhetslösning ingår mobil order, elektronisk personalliggare, elektronisk körjournal och fordonslösningar som kan integreras med kundernas befintliga affärssystem. AddMobile grundades 2004, har 23 medarbetare med kontor i Malmö och Karlskrona. För mer om AddMobile se: www.addmobile.se.

Meny